Tin tức – T'Măng Deeng

Tin tức hoạt động

T'Măng Deeng - Core Values

T'Măng Deeng - Core Values

A Quaint Breakfast-Serving Coffee Shop in Kon Tum CityThe Rise of Arabica Coffee Farming in Mang Den, Kon TumCourtesy and ProfessionalismT'Măng Deeng places "Courtesy and Professionalism" at the forefront because we consistently respect and care...

T'Măng Deeng tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cà phê bền vững do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) phối hợp tổ chức.

T'Măng Deeng tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cà phê bền vững do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) phối hợp tổ chức.

Sáng ngày 24/4. T'Măng Deeng tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cà phê bền vững do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) phối hợp tổ chức. Các...