Những câu chuyện tiếp tục được kể qua những hành trình rong ruổi và cảm nhận những cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ khởi đầu đồng hành trồng cà phê cùng bà con làng Kon Chênh - nơi T'Măng Deeng sở hữu vùng nguyên liệu Arabica, cho đến hôm nay T'Măng Deeng được tham gia ngày hội đại đoàn kết cùng làng, được mời bà con trong làng dùng cà phê Arabica do chính đôi tay bà con chăm sóc thu hái suốt mùa vụ 2023.

Chúng mình đã cùng tạo nên một ngôi nhà nhỏ - nơi có những con người mải miết kiếm tìm những thứ nguyên sơ của đất trời ban tặng, tìm kiếm những cảm xúc vẹn nguyên giữa con người với con người.

Loạt ảnh T'Măng Deeng cùng tham gia ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại thôn Kon Chênh.